WELCOME TO ABERAVON SLSC

Bored on the weekends, want to learn lifetime social skills, meet new friends, enjoy a healthy pastime?

Then Surf Life Saving could be for you. Surf Life Saving is unique. Nowhere else in the world is there an organisation which combines humanitarian goals with elite competition. From Aberporth to New Zealand you will find friendship and learn skills, which will endure a lifetime.

Eisiau dysgu sgiliau cymdeithasol hyd oes, cwrdd â ffrindiau newydd, mwynhau difyrrwch iachus, wedi diflasu ar y penwythnosau?

Felly gallai Achub Bywyd Beistonna bod y peth i chi. Mae Achub Bywyd Beistonna yn unigryw. Nid oes corff arall unman yn y byd sydd yn uno nodau hiwmanitaraidd â chystadleuaeth elit. O Aberporth i Seland Newydd, byddwch yn ffeindio ffrindiau a sgiliau newydd a fydd yn barhau am weddill eich oes.